Quad Racing

 

Quad (som många gånger kallas för fyrhjuling eller ATV) är en mindre modell av en fyrhjuling som bland annat används inom sporten Quad Racing.

Detta går att likna med motocross där föraren ska köra så fort som möjligt runt en bana med allt från stora och små gupp till skarpa svängar. Men till skillnad mot motocross är det en quad som ska köras runt på banan.

Quad racing är en mycket påfrestande sport för förarna och då framförallt på grund av sidoförskjutningskrafterna vilket kommer från att man inte kan luta en quad i lika stor utsträckning som en motorcykel. Utöver det har många banor delar med olika underlag. Det kan på en del vara asfalt medan det på andra delar är grus eller sand. Som förare måste man behärska alla dessa underlag för att kunna vara den som tar hem racet.

Vintertid anordnas det även quadrace på isbanor. För att få ordentlig fäste används då speciella isdäck med rejäla dubbar. Dessa går att få med olika många dubbar samt olika längd på dessa. Vad som passar bäst beror på vilken körstil man har samt underlaget. Quad Isracing är en populär sport som är mycket publikunderhållande. Med det krävande underlaget ställs det ännu mer krav på förarna för att hantera sina fordon.

År 2005 genomfördes det första svenska riksmästerskapet inom quadracing och därefter har en årlig serie genomförts. Däremot har sporten utvecklats långsammare än exempelvis motocross. Detta beror till stor del på att antalet banor där sporten kan utövas är ganska få runt om i Sverige.

Då quadfordon oftast räknas som motorcyklar ligger denna motorgren under Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet SVEMO.